letenky bez poplatku - apollo.cz

Ceník a dodací podmínky

Naše služby se snažíme poskytovat za příznivé ceny. Překlady reklamních textů nebo překlady vyžadující specielní grafickou, či předtiskovou úpravu, nebo odbornou korekturu, je nutné posuzovat v širším kontextu (např. způsob publikace, cílová skupina, atd.) a tudíž doporučujeme využít možnosti nechat si od nás vypracovat přesnou cenovou nabídku.

Níže uvedený ceník je pouze orientační a zahrnuje základní ceny za základní služby.

PŘEKLADY

Jazyk Odborné a technické texty Právní a ekonomické texty Překlady se soudním ověřením
angličtina
němčina
slovenština
ruština
od 300 od 350 od 440
francouzština
španělština
italština
ukrajinština
polština
od 330 od 380 od 460
maďarština
rumunština
holandština
portugalština
od 360 od 450 od 580

Další jazyky, které překládáme:

Jazyk Odborné a technické texty Právní a ekonomické texty Překlady se soudním ověřením
albánština
arabština
arménština
bulharština
čínština
dánština
finština
gruzínština
chorvatština
japonština
latina
mongolština
norština
řečtina
slovinština
srbština
svédština
turečtina
cena na vyžádání

Ceny se rozumí za 1 normostranu (1 NS = 1800 znaků včetně mezer).

Minimální účtovatelné množství je 1 NS.

Běžná dodací lhůta je do 2 pracovních dnů (den zadání se nepočítá). Tato dodací lhůta platí pro texty o rozsahu do 6 NS. Pokud je rozsah textu delší, je třeba počítat s přiměřeně delší dodací lhůtou, případně je překlad možné vyhotovit s expresní přirážkou 30-50% (platí i pro vyhotovení překladu přes víkend nebo svátky).

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.

Překlady se soudním ověřením pro soukromé osoby je možné dodat s dokladem soudního tlumočníka, kde není účtováno DPH.

V případě jakýchkoliv vašich dotazů vám rádi podáme bližší vysvětlení.

TLUMOČENÍ

Typ tlumočení Cena za tlumočení Poznámky
Doprovodné od 3500 Kč
Konsekutivní od 4500 Kč
Simultánní kabinové od 12000 Kč Cena za dva tlumočníky, kteří se střídají

V případě jakýchkoliv vašich dotazů vám rádi podáme bližší vysvětlení.

Soudní překlady

Soudní překlad nebo také ověřený překlad provádí soudem jmenovaný tlumočník pro daný jazyk. Text dodaný zákazníkem tlumočník sváže s překladem a opatří tlumočnickou doložkou tak, aby jednotlivé části dokumentu nešly oddělit. U soudně ověřených překladů se překládá veškerý text, včetně hlaviček, razítek, poznámek pod čarou, ap. Nejčastěji se překládají rodné, oddací a úmrtní listy, vysvědčení, diplomy, výpisy z rejstříku trestů, výpisy z obchodního rejstříku, živnostenské listy, plné moci, obchodní smlouvy a další právní dokumenty.