Apollo Service Agency

Vážení zákazníci,

telefonický kontakt je možný na čísle 773 954 399, přehled všech kontaktů najdete na konci stránky.

Osobní kontakt je možný pouze po předchozí dohodě ve sdílené kanceláři COWO Brno na adrese Moravské nám. 4, 2. patro.

Naše společnost je stále akreditovanou IATA agenturou. Rezervace a vystavování letenek provádíme převážně pro firemní zákazníky.

I nadále u nás najdete služby překladatelské agentury. S ohledem na vysokou poptávku po soudních překladech bychom vás rádi informovali, že naše agentura zajišťuje přímo soudní překlady z/do jazyka anglického a španělského. Ostatní jazyky zajišťujeme ve spolupráci s externími překladateli.

Novinka
Elektronický soudní překlad neboli překladatelský úkon v elektronické podobě

Od 1. 5. 2024 nově nabízíme soudní překlady i v elektronickém vyhotovení. Výstupem překladatelského úkonu je soubor PDF/A podepsaný kvalifikovaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu a opatřený kvalifikovaným časovým razítkem. Soudní překlad v elektronické podobě je možné kdykoliv nechat zkonvertovat do listinné podoby. Konverzi provádějí za poplatek pracoviště Czech POINT, případně notářské a advokátní kanceláře.